Under fliken FOU-arbete kan du läsa om ett förslag på utbildningsprogram inom idrotten med hälsopromotion som utgångspunkt.

Se även länk nedan.

FOU Högskolan Väst 2014