Bakgrund

Hälsovågen startades 1997 av Leif Gustafsson, högskoleutbildad i hälsa-hälsopromotion, idrottspsykologi och mental träning och med lång förenings- och arbetslivserfarenhet. Har jobbat på olika nivåer inom idrotten, gentemot företag, ingått i Riksidrottsförbundets team för idrottspsykologiska rådgivare och också suttit i SRAT/HälsoAkademikernas styrelse under 6 år.

Att vara hälso-, folkhälso-, idrottsvetare kan ses som en titel som innefattar att jobba med utbildning kring hälsa-hälsopromotion. Beroende på miljö och målgrupp kan jag vara hälsopedagog, hälsocoach och idrottspsykologisk/mental rådgivare mm.

Ett stöd innebär i mina tankar och grundsyn att låta individen det berör vara i centrum och som coach/rådgivare hålla en låg profil. Med utgångspunkt i att delaktighet och ansvar är viktiga begrepp så känns detta rätt. De lösningar som behövs finns oftast inom personen själv och ökar förhoppningsvis motivationen för individen genom att hitta dom själv. Att i ett grundarbete få en bild av hela människan är angeläget och att inte bara se dom som idrottsutövare, chefer eller medarbetare på en arbetsplats i en specifik roll. Detta innebär då också att inte komma med färdiga lösningar utifrån som inte är förankrade hos den enskilde.

Ett stöd i samband med utbildning för grupper innebär att leda och styra för deltagarnas bästa. Det innebär också att locka fram deltagarnas kompetens och få dom att växa och utvecklas och få med sig något användbart från kursen/utbildningen in i framtiden. Därför är processinriktat arbete och dialog centrala begrepp kring denna pedagogik.