FOU Arbete

Här kan du läsa om ett förslag på utbildningsprogram inom idrotten med hälsopromotion som utgångspunkt.

Nyckelord: Salutogenens-patogenes, emotionell intelligens, coaching, systemteorier, organisatoriskt lärande

Se länk nedan.

FOU Högskolan Väst 2014