Ledarskap

Här är en definition av Daniel Goleman som jag använder ofta som utgångspunkt för ledarskap.

 

                            LEDARSKAP

(Daniel Goleman)

Att inspirera och vägleda individer och grupper

Människor med denna kompetens

…..formulerar och väcker entusiasm för en gemensam vision och uppgift

…..träder fram som ledare när det behövs, oavsett ställning

…..leder andras arbete och ger dem ansvaret

…..leder genom att vara förebilder

 

Läs mer i FOU-arbetet under rubriken Emotionell Intelligens, Social Kompetens