Föreläsningar & grupputveckling kring hälsa & ohälsa

Att erbjuda enstaka föreläsningar för att informera kan ha sitt värde, men för att nå önskat resultat med en organisation, t ex en idrottsförening behövs en längre process. Att försöka klargöra vad begreppen Hälsa och Ohälsa innebär är viktigt. Hälsovågens utgångpunkt är att jobba hälsopromotivt, dvs utgå från salutogenes om vilka faktorer som påverkar hälsan i positiv riktning. Ohälsa. eller patogenes, tar sitt ursprung i sjukdomar och hur sjukdomar uppstår. I en grupputvecklingsprocess över tid gäller då att ta till vara det positiva, och ta fram friskfaktorer, eller vad som fungerar bra alltifrån individ-, grupp- och organisationsnivå. Eftersom synsätten på hälsa – ohälsa är komplementära så bör det också finnas kompetens och beredskap, exempelvis i en idrottsförening, kring skador, sjukdomar, återhämtning mm kring riskfaktorer för ohälsa.

I samarbete med Salutogen Idrott (se salutogenidrott.se) jobbar Hälsovågen med ett hållbart och långsiktigt arbete kring att i första hand främja hälsan och till att höja kvaliteten på verksamheten inom idrotten, främst på barn- och ungdomssidan.