Coaching

Begreppet ”Coaching” användes mest på individuell nivå och där coachen mer verkar på en jämlik nivå och som ett stöd. Behöver alltså inte vara som en expert utan mer att stärka personen till att utveckla sig själv, stärka sin självbild och sitt självförtroende, och utan att behöva få råd kunna fatta sina egna beslut.  I sin  coachroll ser man människan mer i ett helhetsperspektiv och inte enbart i sin roll som aktiv idrottare.

Läs mer under rubriken ”Coaching ” i FoU-arbete.