Idrottspsykologisk rådgivning

Den idrottspsykologiska delen ser jag som del av coachingen med en holistisk syn på personen, den aktive. Här kan man dock mer konkretisera utifrån den idrottsliga miljön och coacha och stödja individen i såväl träning som tävling. Att skapa trygghet och förtroende i samtal, att vara på plats och göra observationer i den miljön den aktive vistas, att ha kontakt med ledare och föräldrar är viktiga tillvägagångssätt för en idrottspsykologisk/mental rådgivare.

Att koppla ihop detta med Coachingen är angeläget för att få en helhetsbild. Hur mår den aktive i sin omgivande miljö, med familj, skola. arbetsplats och i övriga sociala sammanhang, Givetvis påverkar allt detta hur idrottarens prestation blir, kanske speciellt då i elitsammanhang där det krävs optimala prestationer för att lyckas.

För att lyckas över tid med den idrottspsykologiska delen så handlar det om, anser jag, att skapa ett förtroende och genom detta ge förut-sättningar för att samarbeta under en längre period, exempelvis en säsong, med antal träffar till ett mästerskap etc. Detta beroende på vilken typ av idrott det gäller.